This site is optimized for Chrome, Firefox and Safari. IE users, please disable compatibility mode for best viewing experience.

Houd uw bedrijfskritische data
veilig tijdens het volledige traject

Beveilig verstuurde data en voorkom het
verlies van inkomsten en reputatieschade.

 

Data staat centraal in uw bedrijf. Naast de snelle migratie van services naar de cloud en het groeiende aantal aanvallen door hackers die uw data kwetsbaar maken, is er nu een nieuwe Nederlandse wet Meldplicht datalekken (in werking getreden op 1 januari 2016) waarmee u rekening moet houden bij het beschermen van uw bedrijfskritische data. Daarom is het van levensbelang voor uw organisatie om ervoor te zorgen dat u de data en privacy van uw klanten te allen tijde beschermt, en dat u het financiële en reputatierisico beperkt dat voortvloeit uit de nieuwe wet.

Ken de beveiligingsrisico's

Hoewel er al veel wordt gedaan om servers, databases, routers en switches te beschermen, is werkelijk veilige communicatie alleen mogelijk wanneer netwerkbeveiliging wordt uitgebreid tot buiten het datacenter. Nog steeds bestaat de opvatting dat glasvezelnetwerken per definitie veilig zijn omdat deze netwerken gebruikmaken van licht in plaats van elektrische stroom om data over te brengen tussen netwerkpunten. De realiteit is echter dat ook deze netwerken worden afgeluisterd. Voor het hacken van optische netwerken is niet langer dure technologie nodig, met de juiste hulpmiddelen en kennis is dit niet veel moeilijker dan het aftappen van een koperdraad. Zodra hackers toegang hebben tot de kabels, kunnen ze licht aftappen via methoden zoals buiging of splitsing. Er zijn zelfs contactloze methoden ontwikkeld om een kabel te hacken

Wanneer u de beveiligingsstrategie voor uw bedrijfskritische data plant, is het dus belangrijk dat u zich bewust bent van het risico dat uw glasvezelkabels mogelijk onopgemerkt fysiek worden gewijzigd.

LEES MEER

Voorkom netwerkrisico's

De stijging in het gebruik van cloudtoepassingen en mobiliteit van eindgebruikers heeft ertoe geleid dat data vaker onderweg is en daarom ook zeer kwetsbaar is voor aanvallen. Als uw bedrijf regelmatig grote hoeveelheden data via het netwerk verzendt, is het van levensbelang dat het netwerk waarover u de data verstuurt, erkend, betrouwbaar en veilig is. Onze aanpak voor verzekerd netwerken beschermt uw bedrijfskritische data tegen ongewenste inbraak door deze van begin tot eind veilig en transparant door verschillende systeemarchitecturen te leiden.

LEES MEER

Bescherm al uw verstuurde data constant met WaveLogic Encryption

In de huidige dynamische markt blijft het risico op beveiligingslekken stijgen en wordt meer bedrijfskritische data verstuurd en overgedragen via netwerken op golflengten van 10G, 100G of 200G. Er is alsmaar meer vraag naar bandbreedte voor toepassingen, met als gevolg dat er een netwerk nodig is dat makkelijk kan worden geschaald om een hogere capaciteit te verwerken en tegelijkertijd operationeel minder complex is. Moderne netwerken vereisen veel meer dan bandbreedte met hoge capaciteit. Er is een beveiligingsstrategie nodig om alle bedrijfskritische data, zowel plaatselijke als verstuurde data, te beveiligen tijdens de datatransmissie op lokaal en regionaal niveau en over lange afstanden. Lees deze toepassingsinformatie voor meer informatie over WaveLogic Encryption, de eenvoudig te implementeren en altijd actieve encryptieoplossing van Ciena voor bescherming van verstuurde data binnen alle infrastructuren.

LEES MEER

5 feiten die je kennis testen over data security
(in het Engels)
doe de quiz
24/7 data security met optische encryptie
(in het Engels)
bekijk de afbeelding
is uw data volledig beveiligd (in het Engels) bekijk de video
Wavelogic Encryption-Oplossing download de app note