Het kan u onmogelijk ontgaan zijn: op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. AVG is de Nederlandse benaming voor de Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Vanaf dat moment stelt de overheid strenge Europese eisen aan de manier waarop uw organisatie met persoonsgegevens omgaat. Binnen de muren van uw organisatie moet en kunt u talloze maatregelen treffen om uw privacygevoelige data te beschermen, maar daarbuiten is uw data overgeleverd aan de bescherming die het Wide Area Network (WAN) biedt.

Door de opkomst van de cloud (public, private of hybrid) verplaatst data zich continu tussen organisaties en datacenters, net als tussen datacenters en organisaties onderling. ‘Onderweg’ moet die data ook goed beschermd zijn. Veel organisaties gaan er van uit dat managed connectivity-diensten default op het juiste niveau beveiligd zijn. Dat is niet zo. Ook managed verbindingen moeten beveiligd worden. Het is daarbij van groot belang om het sleutelbeheer in eigen handen te houden. Dit whitepaper legt uit wat de kwetsbaarheden zijn in uw WAN, wat de mogelijke gevolgen zijn van een datalek en wat u zelf kunt doen om uw WAN-verbindingen voor te bereiden op de AVG.