Ondernemingen, carriers en dienstverleners worden omgeven door een aantal concurrerende krachten. De enorme groei van multimediacontent, de explosie van cloud computing, het effect van een toenemend mobiel gebruik en de voortdurende bedrijfsdruk om kosten te drukken terwijl de omzet gelijk blijft, zorgen voor chaos binnen traditionele bedrijfsmodellen.

Om gelijke tred te kunnen blijven houden met deze veranderingen, wenden veel partijen zich tot SDN-technologie om hun netwerkontwerp en -operaties te vernieuwen.

Met SDN is het mogelijk om het netwerkgedrag op een centraal beheerde manier te programmeren via softwaretoepassingen en open API's. Door een traditioneel gesloten netwerkplatform te openen en een algemene SDN-controlelaag te implementeren, kunnen beheerders het hele netwerk en de daarbij behorende apparatuur op eenduidige wijze beheren, ongeacht de complexiteit van de onderliggende netwerktechnologie.

Er zijn vier belangrijke aspecten, waarin SDN-technologie voor een organisatie het verschil kan uitmaken.

1) Netwerkprogrammeerbaarheid: Met SDN kan netwerkgedrag beheerd worden door middel van software die verder gaat dan de netwerkapparatuur die de fysieke infrastructuur realiseert. Hierdoor kunnen netwerkbeheerders het gedrag van hun netwerken aanpassen om nieuwe diensten en zelfs individuele klanten te ondersteunen. Door hardware en software van elkaar los te koppelen, kunnen beheerders sneller innovatieve, gedifferentieerde nieuwe diensten inzetten, die bovendien vrij zijn van de beperkingen die gesloten netwerken met zich meebrengen.

2) Het logisch centraliseren van intelligentie en controle: SDN is gebaseerd op logisch gecentraliseerde netwerk topologieën, die de intelligente controle en het beheer van netwerkbronnen mogelijk maken. Traditionele methoden van netwerkbeheer zijn gedistribueerd. Alle apparaten functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn zich zeer beperkt bewust van de rest het netwerk. Met het soort gecentraliseerde controllersysteem dat een op SDN gebaseerd netwerk biedt, kunnen bandbreedtebeheer, herstel, beveiliging en beleid intelligenter en geoptimaliseerd ingezet worden, terwijl de organisatie een holistisch inzicht in het netwerk krijgt.

3) Abstractie van het netwerk: Met SDN-technologie worden diensten en applicaties gescheiden van de onderliggende technologie en hardware, die zorgen voor de aansturing van de fysieke netwerkinfrastructuur. Applicaties communiceren met het netwerk via API's in plaats van via beheerinterfaces die strak aan de hardware gekoppeld zijn.

4) Openheid: een SDN-architectuur luidt een nieuw tijdperk van openheid in door zowel multi-vendor interoperabiliteit te bieldn als een ecosysteem die niet gebonden is aan een leverancier. Deze openheid is een inherent onderdeel van de SDN-benadering. De open API's ondersteunen een breed scala aan applicaties, waaronder loud orchestratie, OSS/BSS, SaaS en business criical netwerkapps. Daarnaast kan intelligente software via open API's de hardware van verschillende leveranciers aansturen, zoals bijvoorbeeld met open interfaces als OpenFlow. Ten slotte kunnen er vanuit SDN intelligente netwerkdiensten en -applicaties binnen een uniforme software-omgeving worden uitgevoerd.

Een belangrijk voordeel van SDN-technologie is dat het netwerkbeheerders in staat stelt om programma's te maken met SDN-API's en het beheer van netwerkgedrag aan applicaties over te laten. Met SDN kunnen gebruikers netwerkbewuste applicaties ontwikkelen, op intelligente wijze netwerkcondities bewaken en netwerkinstellingen, waar nodig, automatisch aanpassen.

Ciena begrijpt de uitdaging die bij de snelle groei van bandbreedte komt kijken. De SDN-benadering van Blue Planet is gebaseerd op een hybride model, waarin controlefuncties zoals eind-tot-eind-netwerkzichtbaarheid, beleid en bandbreedtebeheer geconcentreerd zijn in de logisch gecentraliseerde SDN-controller. Maar niet alles is gecentraliseerd. Controlefuncties zoals foutherstel, monitoring, beveiliging hebben allemaal baat bij distributie en blijven in de netwerkonderdelen ingesloten.

Large play button overlay
chalktalk sdn vid still
Large play button overlay