Met de opkomst van Software-Defined Networks (SDN), is de sector verschoven naar open concepten in de hoop de afhankelijkheid op verschillende functiespecifieke softwaretools die worden ontwikkeld en onderhouden door apparatuurleveranciers, te verkleinen en uiteindelijk helemaal iets uit het verleden te maken. Een van de voornaamste instrumenten in de versnelling van de evolutie naar opencloudnetwerken en virtualisatie is het gebruik van Application Programming Interfaces (API's) voor ontwikkeling.

API's zijn een reeks routines, protocollen en hulpmiddelen voor het ontwikkelen van softwaretoepassingen die specificeren hoe de interactie tussen softwarecomponenten en -services moet verlopen. Een nieuwe whitepaper van Ciena, Leveraging Rich API’s for a New DCI Operational Paradigm, bespreekt API's voor ontwikkeling en de voordelen hiervan voor optische netwerken ten opzichte van het gebruik van traditionele beheerprotocollen. Hier volgen dus de vijf belangrijkste API's die we nu gebruiken om het concept van SDN-gebaseerde, virtuele netwerken mogelijk te maken:

  1. REpresentational State Transfer (REST): Een algemene beheerinterface voor toepassingsprogramma's die mechanismen biedt om informatie op te halen of te pushen van en naar netwerkbronnen. Het is de meest gebruikte openbare API-structuur voor producten en webservices en ondersteunt autonome gebeurtenissen zoals alarmen.
  2. REST CONFiguration (RESTCONF): Een netwerkbewuste beheerinterface met een op HTTP gebaseerd protocol voor toepassingsprogramma's die gebruikmaakt van REST. Hiermee wordt toegang verkregen tot twee datastores: Config met data die afkomstig zijn van een controller en Operational met data die afkomstig zijn van het netwerk.
  3. NETwork CONFiguration (NETCONF): Een 'push-en-pull'-protocol voor XML-gecodeerde data tussen Element Management Software (EMS) en Network Elements (NEs). Het is bedoeld om netwerkconfiguraties aan te passen en een betere beheer- en configuratie-interface te bieden dan zijn voorgangers.
  4. OpenFlow: Een nieuwe benadering voor netwerken waarbij de controle- en dataschema's worden gescheiden om on-switch-functionaliteit te vereenvoudigen. Hiermee is gedetailleerde controle mogelijk van doorgestuurde gegevens. Het wordt aangestuurd door het Open Networking Foundation (ONF).
    OpenFlow: Een nieuwe benadering voor netwerken waarbij de controle- en dataschema's worden gescheiden om on-switch-functionaliteit te vereenvoudigen. Hiermee is gedetailleerde controle mogelijk van doorgestuurde gegevens. Het wordt aangestuurd door het Open Networking Foundation (ONF).
  5. Google Remote Procedure Call (gRPC): Een open source API-initiatief dat is ontwikkeld door Google en is gericht op oproepmethoden op een servertoepassing op een andere machine alsof het een lokaal object is. Dit maakt het eenvoudiger om verspreide toepassingen en services te maken.

API's bieden een simpele en eenvoudige manier om netwerkbronnen te beheren en een soepele integratie met en efficiënt gebruik van IT-hulpmiddelen te waarborgen. Voor meer informatie downloadt u hieronder de Ciena-whitepaper.