Winstgevende services met hoge bandbreedte leveren in een paar minuten in plaats van enkele maanden

Veel netwerken van beheerders groeien op natuurlijke wijze mee met de vereisten van snelgroeiend verkeer, waaraan na verloop van tijd stap voor stap nieuwe technologieën worden toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in netwerken met elementen van verschillende leveranciers en verschillende domeinen, die moeilijk te beheren en te ondersteunen zijn. Daarnaast is het een grote uitdaging om inzicht te krijgen in waar zich in het netwerk beschikbare capaciteit bevindt, waardoor er overleg tussen meerdere teams nodig is voordat nieuwe services kunnen worden geleverd en opgeschaald. En als er nieuwe services moeten worden ontworpen en uitgerold, komt daar extra moeite en aanlooptijd bij kijken.

|||incontent|sidebar|1|||

Deze struikelblokken brengen voor beheerders zeer hoge kosten met zich mee, doordat ze enorm veel tijd kwijt zijn aan het handmatig plaatsen van bestellingen, het inschatten van de haalbaarheid van nieuwe services met meerdere teams, de handmatige configuratiestappen en de handmatige toewijzing van bronnen aan verschillende netwerklagen en -domeinen. Daarnaast is het mogelijk dat er voor de ondersteuning van nieuwe services beetje bij beetje nieuwe fysieke of virtuele netwerkelementen van verschillende leveranciers aan de operationele ondersteuningssystemen (OSS) moeten worden toegevoegd, wat resulteert in dure  integratieprojecten en een nog ingewikkeldere operationele omgeving.

Door deze ingewikkelde manier om de beschikbare capaciteit binnen een netwerk te kunnen vaststellen, wordt het inplannen van nieuwe services een tijdrovend en moeilijk proces. De meeste beheerders blijven op dat gebied erg afhankelijk van leveranciers, bij wie ze regelmatig moeten navragen of nieuwe services worden ondersteund door de bestaande infrastructuur. Soms is er in het netwerk capaciteit beschikbaar en soms moet een netwerkuitbreiding bij de leverancier worden aangevraagd, wat heel tijdrovend en duur kan zijn.

Dit alles zorgt ervoor dat huidige, handmatige benaderingen van capaciteitsplanning en dienstverlening onhoudbaar zijn, vooral nu de verwachtingen van klanten wat betreft snelle connectiviteitsservices on demand alsmaar blijven groeien. Om de vraag voor te blijven en interne operationele kosten te minimaliseren, hebben beheerders behoefte aan een efficiëntere, meer geautomatiseerde manier om beschikbare netwerkbronnen en -capaciteit zichtbaar te maken, en nieuwe services snel op de markt te brengen.

Geef efficiëntie, flexibiliteit en time-to-market een boost met WAN Automation

WAN Automation is ontworpen met een enkele orkestratielaag die met domeincontrollers van verschillende leveranciers samenwerkt, waardoor alle beschikbare hulpbronnen over de hele linie zichtbaar worden, ongeacht de leverancier van het netwerkelement. Zo kunnen beheerders in een oogopslag de uitvoerbaarheid van een nieuwe optische of Ethernet-service binnen het netwerk beoordelen aan de hand van bestaande bronnen. Daarnaast automatiseert de orchestrator de dienstverlening en opschaling over alle benodigde netwerkelementen, waardoor operationele kosten drastisch worden verminderd en doorlooptijden worden versneld.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om toekomstige groei effectief te kunnen inplannen, zodat de toenemende klantbehoefte aan bandbreedte kan worden bijgehouden. Dankzij hulpmiddelen die in real-time vraag en aanbod binnen het netwerk zichtbaar maken, kunnen beheerders hun omgevingen op de meest rendabele manier ontwikkelen en schalen, en infrastructuurbronnen aanpassen aan huidige en toekomstige use-cases.

Bovendien zorgt WAN Automation ook voor een vereenvoudigde integratie van netwerkbeheerprocessen in OSS-processen met behulp van een enkele northbound interface van de orchestrator in de OSS. Doordat de orchestrator de complexiteit van onderliggende elementen van verschillende leveranciers abstraheert, is het niet langer nodig om bij veranderende apparatuur vanuit de OSS voor elke groep apparaten van een bepaalde leverancier aparte interfaces te ontwikkelen. Zo wordt niet alleen het beheerproces voor serviceorders gestroomlijnd, maar kunnen ook prestatiestatistieken en storingsbeheergegevens worden verzameld en gepresenteerd. Door op deze manier de integratie in de OSS te vereenvoudigen, vermindert WAN Automation de aangepaste ontwikkelingsvereisten voor de OSS, wat beheerders enorm veel tijd en kosten bespaart.

Over Blue Planet WAN Automation

Ciena's Blue Planet Multi-Domain Service Orchestration (MDSO)-software stelt beheerders in staat om end-to-enddienstverlening tussen complexe fysieke en gevirtualiseerde netwerkelementen te automatiseren, waarbij ze een duidelijk overzicht bieden van bronnen en onderlinge afhankelijkheden binnen het netwerk voor het stroomlijnen van toekomstige capaciteitsplanningen.

De unieke voordelen van de Blue Planet WAN Automation-oplossing van Ciena zijn onder andere:

  • Minder time-to-market dankzij Multi-Domain Service Orchestration (MDSO) - door de orkestratie van processen tussen domeinen van verschillende leveranciers, kunnen beheerders rechtstreekse provisioning over hun netwerken ondersteunen. Hierdoor verdwijnt binnen de organisatie de behoefte aan verschillende teams, zoals IT-, plannings-, technische en operationele teams, die offline met elkaar moeten communiceren om tot een gezamenlijke strategie voor middelentoewijzing en -provisioning moeten komen, wat de benodigde tijd voor de provisioning en het lanceren van nieuwe services reduceert naar een paar minuten in plaats van enkele weken.
  • 'Bandwidth-on-Demand' (BoD) via een selfserviceportaal voor klanten - klanten kunnen gebruikmaken van een handige selfserviceportaal om nu of in de toekomst nieuwe services aan te vragen of bestaande services op of af te schalen. Bandwidth-on-Demand maakt gebruik van dezelfde tools als rechtstreekse provisioning om de haalbaarheid van het klantverzoek in te schatten en automatisch bronnen toe te kennen. Doordat er geen handmatige stappen bij het proces zijn betrokken, krijgen klanten zeer snel toegang tot snelle services. Voor interne teams levert dit minder werklast en kosten op, wat voor beheerders een aanzienlijke kostenbesparing betekent.
  • Verbeterde capaciteitsplanning voor een efficiënte netwerkevolutie – de oplossing biedt interne teams  aanpasbare dashboards met realtimeoverzichten van de status van het netwerk, beschikbare capaciteit en prestatiestatistieken. Dankzij een helder, realtimeoverzicht van de apparaatuurstatus, de servicestatus, de netwerkstatus en het brongebruik, kunnen beheerders hun netwerkuitbreiding doeltreffender plannen en ervoor zorgen dat het netwerk de klantbehoefte aan brandbreedte, services en QoS kan bijhouden. WAN Automation van Blue Planet omvat ook hulpmiddelen voor inventarisatiebeheer voor het in kaart brengen van de huidige operationele omgeving, controleerbare dossiers van eerdere infrastructuren en wijzigingen, en simulaties van toekomstige inventarisatievereisten van het netwerk.

Ciena biedt deze voordelen al aan verschillende wereldwijde tier 1-netwerkbeheerders aan. Een tier 1-beheerder heeft bijvoorbeeld de time-to-market voor snelle services weten terug te brengen van twee maanden naar slechts enkele minuten. Daarbij beschikt de beheerder over een realtimeoverzicht van netwerkbronnen over meerdere netwerkdomeinen en elementen van verschillende leveranciers, wat bijdraagt aan de bruikbaarheid en efficiëntie, en ervoor zorgt dat de capaciteit meegroeit met de klantbehoefte.