Mobiel dataverkeer tijdens piekuren vervijfvoudigt tot 2018

Onderzoek voorspelt een toename van 50% in het gebruik van smartphones tijdens piekuren en videodiensten zorgen de komende drie jaar voor een verdrievoudiging van de vereiste bandbreedte op mobiele netwerken

Hoofddorp, 12 februari 2015 – Het gebruik van mobiele bandbreedte tijdens piekuren zal de komende drie jaar naar verwachting met een factor vijf per gebruiker groeien. Dit blijkt uit het onderzoek “Mobile Broadband Bandwidth Demand” dat ACG Research heeft uitgevoerd in opdracht van Ciena® (NYSE: CIEN). De backhaul-netwerken van operators worden in toenemende mate geplaagd door knelpunten als gevolg van het groeiend aantal mobiele apparaten en een vloedgolf aan nieuwe entertainmentdiensten en toepassingen zoals videostreaming, sociale netwerken en multi-player gaming. Het onderzoek kijkt vooral naar de vereiste bandbreedte op mobiele netwerken tijdens piekperioden (bits per seconde) in plaats van het totale dataverbruik (bytes per maand) omdat inschattingen van het bandbreedtegebruik belangrijk voor operators zijn bij het plannen van de vereiste capaciteit op hun mobiele netwerken.

Het onderzoek biedt prognoses over de vraag naar bandbreedte door eindgebruikers en zet deze af tegen de huidige backhaul-capaciteit van operators. De backhaul van een mobiel netwerk is de verbinding tussen de antennemasten en het centrale vaste netwerk en is in toenemende mate een knelpunt omdat operators de netwerksnelheid van zowel de masten (cellen) als de backbone in de afgelopen jaren ingrijpend hebben vergroot om aan klantwensen te voldoen. Het onderzoek voorspelt dat de benodigde capaciteit van deze backhaulverbindingen  zal moeten groeien van het huidige niveau van gemiddeld 260 Mbps vandaag tot 1,5 Gbps tegen 2019. Speciaal hiertoe ontwikkelde platforms zoals die van Ciena maken dit mogelijk. Operators kunnen daarmee ondersteuning bieden aan de overvloed van nieuwe mobiele apparaten, data en applicaties en de wisselende en vaak onvoorspelbare verkeerspatronen. Een flexibele mobiele backhaul-oplossing met ondersteuning voor 10 Gbps-verbindingen naar antennemasten is in de toekomst onmisbaar om te kunnen voldoen aan de verwachte vraag naar mobiele bandbreedte en om een goede gebruikerservaring te kunnen verzekeren.

Belangrijkste onderzoeksbevindingen:

  • Het gemiddelde bandbreedteverbruik per mobiele gebruiker zal tot en met 2018 jaarlijks met gemiddeld 52 procent toenemen. De penetratiegraad van smartphones zal van 55 procent stijgen tot 67 procent. De resulterende over-the-top (OTT) entertainment-applicaties op smartphones zal goed zijn voor 59 procent hiervan. In de meeste gevallen gaat het om videotoepassingen die zich kenmerken door intensief bandbreedtegebruik, langdurige sessies en ononderbroken streaming.
  • De piektijden in het mobiele dataverkeer liggen doorgaans tussen 21.00 en 22.00 uur en zullen met 71 procent toenemen van 7 minuten nu tot 12 minuten per gebruiker in 2018. Deze groei wordt aangewakkerd door nieuwe initiatieven omdat steeds meer OTT-dienstenaanbieders datapakketten zullen subsidiëren (bijvoorbeeld voor het streamen van muziek). Nieuwe tablets met 3G- en 4G-verbindingen zullen eveneens bijdragen aan de snelle groei in het mobiele netwerkverkeer. Het gebruik hiervan zal met 20 procent toenemen.
  • Het onderzoek geeft aan dat de vereiste capaciteit van backhaul-verbinding in 2018 boven de 1 Gbps zal uitkomen. Deze groei wordt aangejaagd door nieuwe mobiele standaarden zoals LTE-Advanced en de introductie van een groter aantal kleinere cellen in mobiele netwerken die snellere mobiele diensten met een betere dekking kunnen bieden. Operators zullen maatregelen moeten nemen voor het implementeren van mobiele backhaul-oplossingen die 10 Gbps-verbindingen ondersteunen om te anticiperen op de verwachte vraag naar mobiele bandbreedte en om een hoogwaardige gebruikservaring te garanderen.

Managerscitaten:

  • “Moderne gebruikers kijken bij hun keuze voor mobiele diensten verder dan enkel het prijsaspect. De kwaliteit van de gebruikerservaring is meer dan ooit bepalend voor het gebruik van moderne OTT-toepassingen en draagt in belangrijke mate bij aan klantenloyaliteit. Netwerken van operators moeten binnen drie jaar al een bredere dekking kunnen bieden en meer mensen toegang bieden tot meer applicaties op meer apparaten tegelijk. Dit houdt in dat de backhaul-verbindingen ingrijpend moeten worden verbeterd om een dynamischer ervaring mogelijk te maken.”
    - Michael Kennedy, eerste analist bij ACG Research

Over het onderzoek:

  • Ciena gaf ACG opdracht voor het onderzoek “Mobile Broadband Bandwidth Demand”  om een beeld te krijgen van de capaciteit van backhaul-verbindingen en tevens om voorspellingen te kunnen doen van de groeiende bandbreedtebehoefte en de verwachte groei in specifieke stedelijke gebieden. Het onderzoek doet vooral voorspellingen over het mobiele bandbreedteverbruik (bits per seconde) van gebruikers tijdens de piekuren en in mindere mate over het totale mobiele dataverbruik (bytes per maand) omdat inschattingen van het bandbreedteverbruik tijdens piekuren voor operators belangrijk zijn voor het plannen van de netwerkcapaciteit.
  • Het onderzoek analyseert trends in het mobiele dataverkeer aan de hand van cijfers uit Noord-Amerika en biedt tevens vergelijkende groeiprofielen voor Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Midden- en Zuid-Amerika. EMEA volgt Noord-Amerika met een paar jaar achterstand. Midden- en Zuid-Amerika ligt goed op koers maar zal hier langer over doen. Azië overtreft de andere regio’s, met name als gevolg van de toevloed aan OTT-applicaties voor videostreaming.

Aanvullende informatie:

Toekomstige evenementen:

Experts van Ciena zijn beschikbaar tijdens Mobile World Congress 2015 (2-5 maart 2015) om het onderzoek verder toe te lichten. Klik hier om Ciena te ontmoeten tijdens dit evenement.

Over Ciena

Ciena (NYSE: CIEN) is dé netwerkspecialist. Wij werken over de hele wereld samen met klanten om de strategische mogelijkheden van netwerken te ontsluiten en de wijze waarop netwerken presteren te vergroten, om daarmee het concurrentievoordeel van onze klanten fundamenteel te veranderen. Ciena maakt gebruik van uitgebreide expertise op het gebied van packet- en optische netwerken, en gedistribueerde software-automation om oplossingen te leveren die in lijn liggen met OPn, Ciena’s visie voor het bouwen van open next-generation netwerken. We maken een zeer schaalbare, programmeerbare infrastructuur mogelijk die gecontroleerd en aangepast kan worden door applicaties die op netwerk-niveau opereren. Tegelijkertijd biedt Ciena open interfaces om computing-, storage- en netwerkcapaciteit te coördineren binnen geïntegreerde, gevirtualiseerde omgevingen. Voor nieuws updates over Ciena, volg ons op Twitter @Ciena of op LinkedIn http://www.linkedin.com/company/ciena. We moedigen investeerders aan om de pagina voor investeerders te bekijken op onze website www.ciena.com/investors. Hier plaatsen we regelmatig persberichten, het laatste nieuws, financiële resultaten en andere aankondigingen. Soms plaatsen we hier exclusieve informatie, naast de andere kanalen die we gebruiken.

Opmerking voor Ciena-investeerders

Toekomstgerichte verklaringen. Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, voorspellingen en veronderstellingen waarmee een zekere mate van risico en onzekerheid is gemoeid. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de informatie waarover Ciena op de desbetreffende datum beschikt. De daadwerkelijke resultaten van Ciena kunnen materieel afwijken van de vermelde of geïmpliceerde resultaten, tengevolge van de risico's en onzekerheden die met de activiteiten van het bedrijf kunnen worden geassocieerd, waaronder de risicofactoren die zijn geopenbaard in haar Form 10-Q-rapport, door Ciena ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 19 december 2014. Toekomstgerichte verklaringen zijn onder andere verklaringen met betrekking tot de verwachtingen, veronderstellingen, intenties of strategieën van Ciena met betrekking tot de toekomst en kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van woorden als "anticiperen," "veronderstellen," "zou kunnen," "schatten," "verwachten", "beogen," "mogelijk," "zouden," "zal," en "zou" of vergelijkbare formuleringen. Ciena verplicht zich op generlei wijze tot het bijwerken van de informatie in dit persbericht, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Perscontact:
Jamie Moody
Ciena Corporation
+1 (214) 995–8035
ir@ciena.com

 

Investeerders:
Gregg Lampf
Ciena Corporation
+1 (410) 694–5700
ir@ciena.com